Emprego

Consulta da bolsa de emprego

Debes identificarte para visualizar este contido.

Difusión dunha oferta de emprego

Para difundir unha oferta laboral entre as/os nosas/os colexiadas/os, cubra o formulario que se presenta a continuación.

Unha vez sexa recibida a oferta de emprego, comunicarase ás/aos terapeutas ocupacionais colexiadas/os no COTOGA para que poidan participar no proceso selectivo aquelas persoas que estean interesadas.

DATOS DO EMPREGADOR/ENTIDADE
DATOS DO POSTOCONDICIÓNS OFRECIDAS POLA ENTIDADEPROTOCOLO DE ACTUACIÓN
A determinar pola/o anunciante:


De conformidad con lo que establece la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales que nos facilite a través de dicho formulario serán tratados por COLEGIO OFICIAL DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES DE GALICIA, con la finalidad de gestionar su solicitud y enviarle información más detallada. Para más información consultar la política de privacidad.