Emprego

Consulta da bolsa de emprego

Debes identificarte para visualizar este contido.

Difusión dunha oferta de emprego

Para difundir unha oferta laboral entre as/os nosas/os colexiadas/os, cubra o formulario que se presenta a continuación.

Unha vez sexa recibida a oferta de emprego, comunicarase ás/aos terapeutas ocupacionais colexiadas/os no COTOGA para que poidan participar no proceso selectivo aquelas persoas que estean interesadas.

DATOS DO EMPREGADOR/ENTIDADE
DATOS DO POSTOCONDICIÓNS OFRECIDAS POLA ENTIDADEPROTOCOLO DE ACTUACIÓN
A determinar pola/o anunciante:


De conformidade co que establece a lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os datos persoais que nos facilite a través do devandito formulario serán tratados por COLEXIO OFICIAL DE TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DE GALICIA, coa finalidade de xestionar a súa solicitude e enviarlle información máis detallada. Para máis información, consultar a política de privacidad.