Envía a tua proposta de proxecto

Podes facernos chegar a tua proposta….


Archivos requeridos:
1. Hoja de inscripción (Anexo I)
2. Declaración responsable (Anexo II)
3. Hoja domiciliación bancaria (Anexo III)
4. Hoja de cesión de datos LOPD (Anexo IV)
5. Justificante cuota reducida (Anexo V)
6. Documento de cesión de derechos (Anexo VI)
7. Fotografía de carnet
8. Fotocopia DNI
9. Fotocopia título T.O
10. Justificante ingreso cuota inicial

Otros (para enviar varios archivos, comprimidlos en un .rar o un .zip)