Intrusismo

Co obxectivo de erradicar aquelas actividades que constitúen intrusismo profesional no ámbito da terapia ocupacional, COTOGA pon a disposición das persoas colexiadas e da cidadanía un buzón electrónico onde poderán poñer en coñecemento do Colexio os casos de intrusismo profesional que se detecten.

Con esta iniciativa, perséguese tanto a defensa da terapia ocupacional e os dereitos e intereses profesionais das/os nosas/os colexiadas/os, como a protección da sociedade fronte a prácticas que poidan atentar contra a saúde das persoas.

FORMULARIO (todos os campos son obrigatorios)De conformidade co que establece a lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os datos persoais que nos facilite a través do devandito formulario serán tratados por COLEXIO OFICIAL DE TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DE GALICIA, coa finalidade de xestionar a súa solicitude e enviarlle información máis detallada. Para máis información, consultar a política de privacidad.