#COTOGACONTIGO

¡JUNTXS SOMOS MÁS!

COTOGA NO PARLAMENTO GALEGO POLA ATENCIÓN PRIMARIA

Agradecemos ao grupo parlamentario  BNG – Bloque Nacionalista Galego  o seu convite ao Parlamento Galego o día 15 de febreiro.

A intervención da nosa presidenta Macarena Sánchez, baseouse no establecemento das futuras líneas de cambio no paradigma da Atención Primaria sendo un dos tres pilares a dotación de profesionais sanitarios e a incorporación de novos profesionais, no que a nosa profesión terá un valor importante.

Un gran paso para traballar nos antigos modelos asistencialistas e ollar ao futuro na prevención e promoción da saúde, sendo un motor a terapia ocupacional na Atención Primaria.